BARAJLAR İNŞA ETTİK, ŞİMDİ YETKİNLİKLERİ İNŞA ETME ZAMANI
GELECEĞİ YEŞİL DÖNÜŞÜMLE İNŞA ETME ZAMANI
Bu çalışma gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye’yi inşa etmek için toplumun tüm kesimlerine çağrıdır.
Bu çalışma, yeni bir anlayışla Türkiye’nin geleceğini birlikte inşa etme çağrısıdır.

Günümüzde refahın asıl belirleyicisi ne yer altı kaynakları ne fiziksel sermaye ne de vasıfsız işgücüdür. Yer altı kaynaklarına dayanarak zenginleşmiş ülkeler bulunmakla birlikte gelişmiş ülke olmak için bu yeterli değildir.

Günümüzde refahın en önemli belirleyicisi maddi olmayan kaynaklardır. 

Gelişmiş ülkelerde kalkınmanın olmazsa olmaz üç temel unsuru:

1. İnsani gelişme ve yetkinleşme
2. Bilim, teknoloji ve inovasyon
3. Siyasal, ekonomik, toplumsal kurumlar ve kurallardır.

Bu üç unsurda atılacak adımlar ile varmayı hedeflediğimiz;

1

Ekonomik istikrara, öngörülebilir yatırım ortamına, düşük enflasyona ve güçlü makro ekonomik dengelere sahip, istihdam yaratan, sürdürülebilir büyümeyle kişi başı geliri yüksek, gelişmiş bir Türkiye

2

Uluslararası alanda diplomasi ve iş birliğiyle rol model olan, AB entegrasyonu başta olmak üzere Batı dünyası ile ilişkilerini güçlendiren, uluslararası hukuka ve sözleşmelere bağlı, saygın bir Türkiye

3

Gelir adaletini tesis eden, bölgesel farklılıkları gideren, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan, dil, din, mezhep, ırk, köken ayrımı olmadan herkesin eşit ve özgür yaşadığı, toplumda hiçbir kesimi kalkınma sürecinde geride bırakmayan, adil bir Türkiye

4

Ekosistemin dengesini gözeten, karbon nötr kalkınmayı başaran, gelecek kuşaklara yeşil ekonomik dönüşümü içselleştirmiş bir yönetişim sistemi sunan, çevreci bir Türkiye.

İnsan, Bilim, Kurumlar
Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa:
İnsan, Bilim ve Kurumlar Raporu’na erişim için lütfen tıklayınız…